Vi kan deltage i planlægningen af drift og vedligeholdelse af græsarealer, belægninger og beplantninger. Vi kan sørge for renholdelse af gangarealer og P-pladser. Om vinteren kan vores vintertjeneste træde til, i det omfang det er nødvendigt. Det kan være i forbindelse med snerydning, saltning eller andre vinteropgaver.

NVS tilbyder anlæg, drift og vedligeholdelse i forbindelse med: