For at give børnene de bedste rammer for trivsel og udfoldelse i institutionerne er der meget der skal fungere.

Legepladsen skal vedligeholdes eller forbedres. Beplantningen skal passes, og institutionen skal måske have nye belægninger, eller de gamle skal vedligeholdes. Om sommeren skal græsarealer slåes, og om vinteren kan vintertjenesten hos Natur- og Vejservice sørge for at rydde sne og salte på parkeringsarealer og gangarealer.

NVS hjælper børneinstitutioner med etablering, vedligeholdelse og rådgivning i forbindelse med:

Belægninger

Beplantning

Græs

Legepladser

Vintertjeneste