Offentlige veje, cykelstier og fortove skal være farbare. De skal være saltede og ryddede for sne. Derfor rykker NVS´ lokalkendte medarbejdere ud, når vejret kræver det.

Vi er en del af en vagtordning, hvor vi står til rådighed døgnet rundt i vinterperioden. Opgaverne udføres efter trafikmæssige prioriteringer. I præventivt øjemed, foregår der også saltning af vejnettet.

Som naturlig følge af NVS’ fokus på vintertjeneste, betjener vi også institutioner og skoler med at holde parkerings- og gangarealer fri for sne og is.

Vinterberedskabet i Natur- og Vejservice tilbyder:

  • Stort beredskab
  • Vagtordning
  • Glatførebekæmpelse
  • Snerydning
  • Grusning