Trafiksikkerhed er nødvendigt for at føle sig tryg i dagligdagen. Når vi skal færdes sikkert i trafikken, er forskellige typer af vejstriber og vejmarkeringer nødvendigt.

Vi tilbyder selvfølgelig også rådgivning i forbindelse med opgaver inden for vejstriber og vejmarkeringer.

NVS tilbyder:

  • Afmærkninger
  • Alle typer striber og markeringer på veje og P-pladser
  • Opmærkning af legepladser på skolegårde
  • Kantstensmaling
  • Udlægning af symboler på vejen
  • Legeafmærkning/symboler på legepladser