Der er store og små opgaver blandet med vedligeholdelsesopgaver af de mange træelementer i bybilledet og på de grønne områder.

En væsentlig del af tømrerarbejdet har på det seneste været opbygning og renovering af en lang række legepladser.

Tømrerafdelingen i NVS tilbyder etablering og vedligeholdelse af:

  • Broer
  • Plankeværk
  • Legepladser
  • Mindre bygninger
  • Træ- og fodhegn
  • Naturtrapper