Natur- og Vejservice (NVS) er udførerafdelingen i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. Vores produkter spænder over alle typer arbejder på grønne områder og veje, herunder også vintertjeneste. Afdelingen har ca. 250 medarbejdere og omsætter årligt for omkring 190 mio. kr. – og er dermed Danmarks største kommunale entreprenørvirksomhed.

Natur- og Vejservice er organiseret i en Entrepriseafdeling og et Driftsunderstøttende team samt en fælles stabsfunktion. I entrepriseafdelingen er der 12 formænd, som har direkte personaleledelse af 10 – 20 medarbejdere, afhængigt af opgavernes karakter og sæson. Det driftsunderstøttende team har fokus på kvalitet og tilbud samt bygninger. Staben varetager opgaver indenfor økonomi, IT, HR samt arbejdsmiljø.

I Natur- og Vejservice er vi åbne og udadvendte i forhold til dialogen med vores kunder. Vi tror på, at vi ved at inddrage medarbejderne i både planlægningen af den daglige drift samt i den strategiske udvikling får en bedre udnyttelse af vores ressourcer.

Natur- og Vejservice har stort fokus på at kunne fungere i markedet som en moderne, effektiv og konkurrencedygtig offentlig service-leverandør, hvilket skal ses i sammenhæng med at ca. 80 % af afdelingens opgaver er konkurrenceudsatte. Samtidig har vi i NVS en særlig opgave med at bidrage til at håndtere de sociale forpligtigelser, som koncernen Aarhus Kommune, som offentlig virksomhed, har i forhold til ledige, kontanthjælpsmodtagere mv.