Natur- og Vejservice er udelukkende en såkaldt udførerenhed for Aarhus Kommune. Hvis din henvendelse drejer sig om manglende vedligeholdelse i byen såsom et hul, et væltet skilt, et træ der er til fare eller lignende skal du ikke kontakte Natur- og Vejservice, men derimod Mobilitet, Anlæg og Drift under Teknik og Miljø

Det mest effektive er dog altid at indberette manglende vedligeholdelse via app'en BorgerTip: